Štúdia osvetlenia
Štúdia osvetlenia

press to zoom
Súťaž Hindenburgkaserne Ulm
Súťaž Hindenburgkaserne Ulm

press to zoom
With BC Estudio
With BC Estudio

press to zoom
Štúdia osvetlenia
Štúdia osvetlenia

press to zoom
1/3

TRVALO UDRŽATEĽNÁ ARCHITEKTÚRA má za cieľ minimalizovať  negatívny vplyv budovy na životné prostredie, a to aplikovaním princípov striedmosti a EFEKTIVITY v použití materiálov, energie a rozvojového priestoru a ekosystému v širšom význame.  

   PRIESTOROVÁ

   EFEKTÍVNOSŤ 


- Optimalizované využitie priestoru 
- Vhodné dimenzovanie priestorov
- Multi-funkčné priestory
- Space sharing: co-working, co-housing
- Variabilita, Flexibilita 

   MATERIÁLOVÁ

   EFEKTÍVNOSŤ 


- Využitie trvanlivých materiálov 
- Materiály s minimálnou údržbou 
- Správne zloženie vrstiev stavebných konštrukcií 
- Design for re-use
- Použitie recyklovaných a recyklovateľných materiálov

   EFEKTÍVNOSŤ

   TECHNOLÓGIÍ


- Uprednostnenie prirodzeného osvetlenia a prirodzeného vetrania 
- Výber systémov na základe ich kompatibility
- Úsporné technológie a tie ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie
- Technológie na princípe recyklácie (Umelé vetranie s rekuperáciou tepla, znovu-použitie odpadovej vody, ...)

   ENERGETICKÁ

   EFEKTÍVNOSŤ 


- Aplikovanie pasívnych stratégií (bez potreby energie), napríklad pri vykurovaní/ chladení
- Využívanie zdrojov z prostredia: solárna, veterná, geotermálna energia, tepelné čerpadlá
- Dosahuje sa pri efektívnosti používaných zdrojov, technológií a riadenia 

   EFEKTÍVNE

   RIADENIE


- Inteligentné systémy riadenia (IT riadenie, integrované systémy, senzory, automatizácia)
- Uvedomelý, zodpovedný užívateľ (podporený workshopmi, užívateľsými príručkami budovy)

 

KONCEPT

 

ONDA Architektúra I Energia I Prostredie pôsobí v oblasti trvalo udržateľnej architektúry. Jej tím navrhuje EFEKTÍVNE STAVBY a poskytuje poradenstvo iným subjektom v tejto oblasti. 

EFEKTÍVNA STAVBA:

So všetkými zložkami Efektívnej stavby pracujeme cieľavedome a rozumne.

 

  • Rozumné využitie priestoru znamená menšiu spotrebu materiálu.

  • Správne zloženie vrstiev stavebných konštrukcií vedie k minimizácii až odstráneniu potreby použitia niektorých technológií. 

  • Rozumný výber technológií a ich vzájomná integrácia môže výrazne znížiť 

  • energetickú náročnosť.

  • Energetická efektívnosť pri dodržaní všetkých predchádzajúcich kritérií znamená aj ekonomickú efektívnosť. 

  • Riadenie budovy je významným aspektom v znižovaní energetickej náročnosti budovy.

Pojmy