top of page

 

SERVEIS

 

Els nostres serveis inclouen assessorament, disseny i gestió per a la sostenibilitat considerant els impactes ambientals, l'eficiència energètica i el confort.

Donem suport per aconseguir el confort ambiental en els projectes, oferim dissenys climàtics passius i actius, estudis d'il·luminació natural i artificial i la prescripció de materials i tècniques de construcció.

Diagnòstic de l'eficiència energètica i el confort ambiental. Prescripció d'estratègies de millora amb criteris de sostenibilitat i rendibilitat.

Execució de projectes de disseny arquitectònic i urbà que materialitzen estratègies d'eficiència energètica amb criteris tècnics i estètics.

Participació de tècnics i usuaris a la gestió energètica dels edificis en pro del respecte al medi ambient i la reducció de consums energètics.

 

Publicacions científiques i professionals. Comunicació de resultats. Organització d'accions formatives i de capacitació.

 

Ancla 1
Assessoria energètica
 • Auditories energètiques dels edificis i instal·lacions

 • Simulacions energètiques tèrmiques i lumíniques

 • Mesura i monitorització de consums i confort

 • Certificació ambiental LEED i Verde d'edificis

 • Certificació energètica d'edificis nous i existents

 • Definició d'estratègies d'actuació passives i actives

 • Tria de materials i sistemes constructius sostenibles

 • Optimització de la contractació elèctrica

 • Tramitació de subvencions

 • Estudis de viabilitat

Ancla 2
Disseny sostenible

Urbanisme:

 • Planificació d'eco-barris

 • Reutilització d'espais urbans en desús

 • Paisatgisme per a ciutats més verdes

 

Arquitectura:

 • Edificis bioclimàtics amb estratègies passives

 • Edificis d'emissions zero

 • Revitalització d'habitatge en desús

 • Disseny participatiu de nous models de cohabitació

 • Restauració patrimonial amb criteris de sostenibilitat

 • Renovació energètica de façanes i cobertes

 • Proposta de cobertes verdes i cultivables

 

Sistemes energètics:

 • Integració arquitectònica d'energies renovables

 • Incorporació de sistemes geotèrmics i de biomassa

 • Il·luminació artificial eficient d'interiors i exteriors

 • Aprofitament de la il·luminació natural en interiors

Ancla 3
Gestió i participació
 • Gestió energètica d'edificis

 • Serveis energètics amb estalvis garatits

 • Monitorització de consums i paràmetres de confort

 • Domòtica i tele-gestió de les instal·lacions

 • Mediació ambiental en processos de participació

 • Disseny, implementació i dinamització de processos participatius

 

Ancla 4
Investigació i divulgació

Publicacions:

 • Anàlisi del cicle de vida de materials

 • Prototips i patents de sistemes constructius

 • Publicació i revisió d'articles científics

 • Projectes d'investigació amb universitats i centres tecnològics

 

Docència:

 • Cursos educatius per a centres universitaris i empreses

 • Programes de formació per a profesionals i empreses

 • Escoles taller per a capacitació en  oficis tradicionals

 

Comunicació:

 • Activitats de promoció de pràctiques sostenibles

 • Exposicions de sensibilització ambiental

 

 

bottom of page