top of page

SÚKROMNÉ OSOBY- STAVITELIA

Trvalo udržateľná architektúra nie je vecou vysokého rozpočtu. Stačí rozumne zvoliť správne stratégie.

ARCHITEKTI, PROJEKTANTI

Ponúkame profesionálne konzultácie v oblasti energetickej efektívnosti, návrhu tienacich systémov, umelého osvetlenia a ďalších. Fyzika očami architektov.

DEVELOPERI

Efektívna architektúra je vo svojej podstate aj ekonomicky efektívna. Ponúkame optimalizáciu existujúcich projektov.

VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Projekty pre verejný priestor či urbanistické štúdie od fázy analýz až po návrh a technické riešenie, s využitím metódy participácie.

Ancla 1
Ancla 2
Ancla 3
PORADENSTVO
PROJEKTOVANIE
POZNANIE

PONUKA

 

Sme architekti a predmetom našej práce je efektívna architektúra- projektujeme efektívne stavby, poskytujeme konzultácie a propagujeme jej princípy. 

Sledujeme najmä energetickú efektívnosť a komfort užívateľa, technické aj estetické kritériá.

 

 

 

Naši klienti

 • Efektívne budovy

 • Verejný priestor

 • Prírodný interiér

 • Stavebné systémy a prvky

 • Ekologická štvrť

 • Energetická efektívnosť

 • Pasívne stratégie

 • Monitorovanie

 • Manažment budov

 • Certifikácia

 • Výskum

 • Publikácie

 • Vzdelávanie

 • Workshopy

 • Konferencie

 • Vedenie participácie

URBANIZMUS A VEREJNÝ PRIESTOR

 • Projektovanie eko-sídlisk

 • Projekty prer znovu-využitie opustených verejných priestranstiev 

 • Navrhovanie ekologických stratégií pre zelené mestá

ARCHITEKTÚRA:

 • Bioklimatické budovy s pasívnymi ziskami energie 

 • Budovy s nulovou spotrebou energie 

 • Kreatívna revitalizácia budov bez súčasného využitia

 • Participatívne navrhovanie, nové modely spoločného bývania

 • Rekonštrukcie budov s energetickými úsporami ako cieľ

 • Obnova fasád a striech 

 • Návrhy zelených a kultivovateľných striech 

 

ENERGETICKÉ SYSTÉMY:

 • Integrácia obnoviteľných zdrojov energie v architektúre 

 • Systémy na princípe biomasy a geotermie

 • Efektívne osvetlenie interiéru a exteriéru

 • Profesionálny návrh osvetlenia s využitím denného svetla

STRATÉGIE

 • Identifikácia vhodných energetických stratégií- aktívnych a pasívnych

 • Implementácia energetických stratégií do architektonických projektov

 • Poradenstvo pri výbere ekologických materiálov a technológií

 • Štúdie ekonomickej návratnosti pri integrácii zdrojov obnoviteľnej energie a iných stratégií

 • Energetické simulácie

NÁVRH OSVETLENIA

 • Optimizácia spotreby elektrickej energie v návrhu osvetlenia

 • Simulácie prirodzeného a umelého osvetlenia  

MONITOROVANIE A CERTIFIKÁCIA

 • Meranie a analýza energetickej spotreby a parametrov užívateľského komfortu

 • Monitorovanie spotreby energie a parametrov užívateľského komfortu

 • Certifikácia LEED a Verde (Španielsko)

MANAŽMENT

 • Energetický manažment budov

 • Plán pre energetický manažment s garantovaním úspor

 • Komplexné riešenia pre inteligentné budovy

PUBLIKÁCIE

 • Posudzovanie životného cyklu materiálov (LCA) 

 • Prototypy a patenty stavebných prvkov a systémov

 • Publikovanie a revízia vedeckých článkov

 • Výskumné projekty v spolupráci s univerzitami a vedeckými centrami

 

VZDELÁVANIE

 • Vzdelávacie kurzy pre univerzitné centrá a firmy

 • Kvalifikačné programy pre profesionálov a firmy

 • Kurzy s dieľňami tradičných stavebných techník

 • Aktivity pre podporu udržateľného navrhovania

 • Výstavy s cieľom upriamiť pozornosť na ekologické staviteľstvo

PARTICIPÁCIA

 • Mediácia v participačných procesoch v oblasti architektúry a životného prostredia 

 • Návrh a implementácia partcipačných procesov v oblasti architektúry a urbanizmu

bottom of page