top of page

Alessandra Curreli

Spolupracovníčka Barcelona

Architektka Inžinierka, PhD., špecialistka na solárnu radiáciu 

 

David Motos

Spolupracovník Barcelona

Architekt špecializovaý na ekologické materiály, Oprávnený k certifikácii LEED

 

Rocío Landínez

Spolupracovníčka Madrid

Architektka, špecialistka na projektový manažment, Oprávnená k certifikácii Verde

 

Ileana Cerón

Spolupracovníčka Mérida - Inèdit México

Architektka, PhD., špecialistka na zelené strechy a analýzu životného cyklu 

 

Juan Carlos Contreras

Spolupracovník Mérida - Inèdit México

Architekt, špecialista na projektový manažment, Oprávnený k certifikácii LEED

 

Leopoldo Nava Flores

Spolupracovník Ciudad de México

Architekt, špecialista na projektový manažment a recykláciu stavebných materiálov

 

Paula Lelis Rabelo

Spolupracovníčka Sao Paulo

Architektka, špecialistka na energetické poradenstvo 

 

Beatriz Francalacci da Silva

Spolupracovníčka Florianópolis

Architektka špecializovaná na ekologický urbanizmus 

 

Juan Pablo Vásquez

Spolupracovník Santiago de Chile

Architekt, špecialista na pasívnu solárnu architektúru a energetickú certifikáciu  

José Daniel Cárdenas Salas

Spolupracovník Medellín

Architekt, špecialista v urbánnej ekológii a ekologickom dizajne 

Massimiliano Palma

Spolupracovník Rím

Architekt, špecialista na materiály v trvalo udržateľnej výstavbe

 

 

Tím Onda sa skladá zo špecialistov s rôznorodým pôvodom a zameraním, zjednotených do medzinárodnej siete na základe ich súrodej technickej a vedeckej kvalifikácie. Každý z členov tímu má za sebou profesionálnu dráhu v oblasti architektúry, energie a životného prostredia. S hlavným sídlom v Barcelone a sídlami v Bratislave a Valencii, Onda počíta so spolupracovníkmi v Madride, Istanbule, v Ciudad de México, Méride, Medellíne, Sao Paule, Florianópolise a v Santiagu de Chile.

 

Podľa charakteru a potrieb jednotlivých projektov sa formujú pracovné skupiny, na základe analýzy kompetencií každého člena tímu konfrotovať sa s ekonomickými, sociálnymi a ekologickými výzvami daného projektu.

SPOLUPRACOVNÍCI

TÍM ONDA

Alexis Aguilar

Onda Barcelona

Architekt, PhD., špecialista na prirodzené osvetlenie  

 

Joan Puyo

Onda Barcelona

Architekt, špecialista na udržateľné navrhovanie 

 

Beatriz Yuste

Onda Valencia

Architektka, špecialistka na rekonštrukciu pamiatkovo chránených budov a tradičné stavebné techniky 

 

Zuzana Prochazkova

Onda Bratislava

Architektka Inžinierka, špecializovaná na dizajn fasádnych a modulárnych systémov

 

Alberto Gramegna

Onda Bratislava

Architekt, teoretik

 

 

 

 

O NÁS

 

ONDA je kolektív profesionálov, ktorý sa venuje poradenstvu, navrhovaniu a vzdelávaniu v oblasti trvalo udržateľnej architektúry a urbanizmu, energií v architektúre, a s ohľadom na kultúrne a ekologické hodnoty v spoločnosti. 

- Udržateľný rozvoj

- Cirkulárna ekonómia

- Podpora lokálnej ekonomiky

- Starostlivosť o životné prostredie

- Zdravé budovy

- Energetická efektívnosť

- Komfort užívateľa

- Systémové riešenia

- Participácia, spolupráca

- Uvedomelosť

 

 

 

 

Naše hodnoty a ciele 

bottom of page